Loggabg

Arkitekten tipsar!

Arkitekt Åke Brisvall, Kalmar ger tips;

En lyckad tillbyggnad, ombyggnad eller fasadmålning smälter väl in och bör tillföra kvaliteter till sin omgivning. Kanske behöver man inte nödvändigtvis byta fasadkulör. Vid kulörbyte, gör kulörprov på en skiva, helst ett par kvadratmeter stor, som kan flyttas omkring till olika fasader. Ett litet kulörprov kan misstolkas.
Varje byggnad har sin egen personlighet, som kan vara värd att bevara eller förstärkas. Fönsterbyte är känsligt! Fönstren är husets ögon! Dörrar, fasaddetaljer, skärmtak, beslag och skyltar skall passa in och är viktigt att välja med omsorg.
Var försiktig med trendiga modekulörer! De blir fort omoderna! Invändigt målas ofta allt vitt. Prova på tänkbara alternativ och hur en trivsam stämning i rummen skall åstadkommas. Golvet är viktigt och anger ofta stämningen. Ett blankt golv kan då vara ett problem.